ادامه تئوری موسیقی

کلید (the clef):

کلید علامتی است که سمت چپ حامل قرار گرفته و نام و موقعیت صدای ننت ها را در بستر صوتی موسیقایی((musical compass مشخص می کند.

نکته: کلید هایی که در موسیقی به کار می روند عبارتند از: ((کلید سُل (G clef) کلید فا(F clef) کلید دُ(C clef)).

این کلید ها بر روی حاملی که 11 خط است(حامل عمومی ) قرار دارند . به عبارت دیگر هر کلید بر روی یک حامل پنج خطی واقع شده ولی سطح خطوط حامل آن با سطح خطوط حامل کلید دیگر متفاوت است .

نکته :

کلید سُل معمول ترین کلید هاست و مبنایش خط دوم حامل پنج خطی (خط هشتم حامل 11 خطی )است.

با کلید سل نتی که در روی خط دوم حامل قرار دارد سُل نامیده میشود وبقیه نت ها هرچه بالاتر و پایین تر نسبت به نت مزبور شناخته می شود

نت ساز هایی مانند ((ویُلُن – فُلوت-اُبوا-قرنی(clarinet))و دیگر ساز هایی که صدای زیر دارند با این کلید نوشته میشوند

کلید فا :.........

کلید فای خط چهارم را کلید باس نیز می نامند و مورد استفاده ی سازهایی مانند: ((کُنتر باس- ویُلُن سل-باسُن))

کلید فای خط سوم ((کلید باریتُن))

کلید دُ:

کلید دُی خط سوم ((کلید کُنتر آلتُ)) و مورد استفادهی ساز هایی مانند ((ویُلُن آلتُ-ترُمبُن آلتُ))

و کلید دُی خط دوم (( کلید متسُ سُپرانُ))و کلید دُی خط یکم ((کلید سُپرانُ)) و کلید سُل کلید آواز است.

خطوط اضافه:((ledger lines))

هر گاه نت ها از بالا یا پایین حامل تجاوز کند با استفاده از چند خط کوچک و موازی با حامل نوشته میشود

 

(علمیwww.nima2.blogfa.com(

 

همانطور که اشاره شد تعداد خطوط اضافه بهتر است در حدی باشد که در نت خوانی(sight reading) مشکل ایجاد نکند.

گستره ی صدای انسان :

صداهای موسیقایی انسان معمولا به شش قسمت تقسیم شده است:

1-گستره ی سپران(compass)(دارای صدای زیر یا نازک)

2-گستره ی متس سپران(mezzo Soprano)(دارای صدای متوسط)

3-گستره ی کنتر آلتُ(Contre alto

 

/ 1 نظر / 13 بازدید
sandman

سلام به "موسیقی/musicology/concert" لینک شدی خواستی بگو تغییر بدم موفق باشی[خداحافظ]