ey iran

سرود ای ایران

 

 

 
آهنگساز : روح الله خالقی
شاعر : حسین گل گلاب
دستگاه : شور (دشتی)

ای ایـران ای مـرز پـر گُهر........ ای خاکت سرچـــشمه هنر
دور از تو اندیـشــۀ بــــدان ......... پایـنـده مـانــی تـو جـاودان

ای دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهنم
جـان مـن فــدای خــاک پــاک مـیــهــنـم

مهر تو چـون شـد پیشه ام
دور از تو نیست اندیشه ام

در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما
پاینده باد خاک ایران ما

*******

سنگ کوهت دُر و گوهر است ........ خاک دشتت بهتر از زر است
مهرت از دل کی برون کـنم ....... برگو بی مهر تو چون کنم

تا گردش جهان و دور آسمان بپاست
نور ایزدی همیشه رهنمای ماست

مهر تو چـون شـد پیشه ام
دور از تو نیست اندیشه ام

در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما
پاینده باد خاک ایران ما

در اینجا میتوانید نت را دانلود کنید
/ 0 نظر / 2 بازدید